Accademia
Theresia Orchestra: 27 febbraio alle ore 20, al Teatro Goldoni
Theresia Orchestra: 27 febbraio alle ore 20, al Teatro Goldoni